2017

Balance sheetProfit and loss accountIntroduction to the financial statementsAnnual Activity ReportAdditional explanations and information

2018

Balance sheetProfit and loss accountIntroduction to the financial statementsAnnual Activity ReportAdditional explanations and information

2016

Balance sheet Profit and loss account Introduction to the financial statements Annual Activity Report Additional explanations and information

2015

Balance sheetProfit and loss accountIntroduction to the financial statementsAnnual Activity Report

Rok 2020

Bilans Rachunek zysków i strat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Roczne sprawozdanie merytoryczne Dodatkowe objaśnienia i informacje

Rok 2019

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i informacje

Rok 2018

BilansRachunek zyskow i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe informacje i objasnienia    

Rok 2017

BilansRachunek zyskow i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i Informacje  

Rok 2016

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i informacje        

Rok 2015

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczne