Rok 2020

Bilans Rachunek zysków i strat Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Roczne sprawozdanie merytoryczne Dodatkowe objaśnienia i informacje

Rok 2019

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i informacje

Rok 2018

BilansRachunek zyskow i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe informacje i objasnienia    

Rok 2017

BilansRachunek zyskow i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i Informacje  

Rok 2016

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczneDodatkowe objaśnienia i informacje        

Rok 2015

BilansRachunek zysków i stratWprowadzenie do sprawozdania finansowegoRoczne sprawozdanie merytoryczne